Tác giả: ""

view:

Page:

  • Người Giữ Đình Làng (Tiểu Thuyết - Giải Thưởng Văn Học Hội Nhà Văn Việt Nam 2002)

    Người Giữ Đình Làng (Tiểu Thuyết - Giải...

    44,000₫ 44,000₫
    -0%

    Câu chuyện bắt đầu từ việc làng Phượng phải phá đình làng theo lệnh "tiêu thổ kháng chiến" của cấp trên để giặc không thể dùng nơi đó làm nơi đóng quân. Éo le thay, nơi hậu cung của đình lại là hầm bí mật của chị Thảo - Bí thư huyện ủy