Tác giả: ""

view:

Page:

 • Cơ Bản Là Buồn

  Cơ Bản Là Buồn

  30,000₫ 50,000₫
  -40%

  Như kiếm của Lệnh Hồ Xung trong tiểu thuyết của Kim Dung: không có kiếm chiêu mà chỉ có kiếm ý. Văn Nguyễn Ngọc Thuần ý tứ dồi dào đến nỗi có thể đang nói chuyện này chuyển sang nói chuyện khác mà đọc vẫn rất "đã"

 • Open The Window, Eyes Closed

  Open The Window, Eyes Closed

  50,050₫ 77,000₫
  -35%

  Lần đầu tiên , nỗi buồn, thậm chí cái chết được mô tả một cách không khoang nhượng trong văn học thiếu nhi Việt ...