Tác giả: ""

view:

Page:

  • Phụ Nữ Và Sức Khỏe Sinh Sản - Những Bệnh Thường Gặp

    Phụ Nữ Và Sức Khỏe Sinh Sản - Những...

    20,000₫ 27,000₫
    -26%

    - Y học là một khoa học thực hành luôn luôn đổi mới do đó không lạc hậu với sự tiến bộ rất nhanh chóng của nền y học thế giới, thì kiến thức y học cần phải được cập nhật liên tục cho mọi thành phần trong xã hội ở các mức độ khác nhau. Tất nhiên cuốn sách này không thể đáp ứng được tất cả nhu cầu của độc giả vì sức khỏe sinh sản phụ nữ là một lĩnh vực chuyên môn rất đa dạng. Nó chỉ có thể đề cập đến những kiến thức cơ bản và phổ cập được trình bày một cách tương đối đơn giản.