Tác giả: ""

view:

Page:

  • Công Ty Nhật Bản

    Công Ty Nhật Bản

    64,350₫ 99,000₫
    -35%

    Công Ty Nhật Bản - Cuốn sách ra đời nhằm lý giải về cách thức quản lý của một công ty Nhật Bản, ảnh hưởng lề lối làm việc của nó đối với những người có liên quan nói riêng và người dân Nhật nói chung