Tác giả: ""

view:

Page:

 • Họ Cùng Thời Với Những Ai (Tiểu Thuyết, Bìa Cứng, Tái Bản Lần Thứ Nhất)

  Họ Cùng Thời Với Những Ai (Tiểu Thuyết,...

  33,000₫ 33,000₫
  -0%

  Họ Cùng Thời Với Những Ai Nhà xuất bản Quân Đội nhân dân phối hợp Công ty văn hóa Phương Nam cho phát hành loạt sách Tác phẩm được giải thưởng văn học. Tiểu thuyết Họ cùng thời với những ai được giải thưởng Hội Nhà văn năm 1993.Chiến tranh

 • Minh Sư - chuyện Nguyễn Hoàng mở cõi

  Minh Sư - chuyện Nguyễn Hoàng mở cõi

  40,000₫ 95,000₫
  -58%

  Một sự nghiệp mở cõi về phía Nam bi tráng và đầy trắc ẩn đã đồng hành với lịch sử, mở đầu cho triều đại phong kiến cuối cùng của Việt Nam với 9 đời chúa và 13 đời vua.