Tác giả: ""

view:

Page:

  • Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh (6) - Nhà Hồ Và Các Cuộc Cải Cách

    Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh (6) - Nhà...

    35,000₫ 60,000₫
    -42%

    Công trình Lịch sử Việt Nam bằng tranh ra đời nhằm mục đích giới thiệu lịch sử nước nhà một cách ngắn gọn, sinh động, có hệ thống qua những chuyện kể súc tích và bằng những tranh vẽ minh họa.Bộ sách tranh nhiều tập này cố gắng phản ánh con