Bốn đường sách nổi tiếng ở Sài Gòn

Bốn đường sách nổi tiếng ở Sài Gòn

Đường sách cũ, đường sách chiết khấu, đường đọc sách hay đường sách rợp lá me bay là những điểm đến quen thuộc của người yêu sách ở Sài Gòn.

Đọc tiếp