Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh (6) - Nhà Hồ Và Các Cuộc Cải Cách

Giá bìa:

Giới thiệu

Công trình Lịch sử Việt Nam bằng tranh ra đời nhằm mục đích giới thiệu lịch sử nước nhà một cách ngắn gọn, sinh động, có hệ thống qua những chuyện kể súc tích và bằng những tranh vẽ minh họa.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên đánh giá