Sách Hướng Nghiệp

Trang:

 • Thế Giới Mới Làm Thương Hiệu

  Thế Giới Mới Làm Thương Hiệu

  49,700₫ 71,000₫
  -30%

 • Nghịch Lý Của Chiến Lược Đuổi Kịp

  Nghịch Lý Của Chiến Lược Đuổi Kịp

  31,200₫ 52,000₫
  -40%

  Nghịch Lý Của Chiến Lược Đuổi Kịp nghiên cứu mô hình phát triển kinh tế dựa vào nhà nước trong nửa cuối thế kỷ 20 và đưa ra cách nhìn mới để lý giải sự lựa chọn cách thức nhà nước can thiệp

 • Quản Trị Thương Hiệu 101

  Quản Trị Thương Hiệu 101

  30,000₫ 50,000₫
  -40%

  Quản trị thương hiệu 101(NXB Trẻ): Loại bỏ lý thuyết, mô hình, thuật ngữ vốn phức tạp và thay bằng những lời khuyên từ trực giác và kinh nghiệm sống, mang lại một cách nhìn mới....

 • Đam Mê - Bí Quyết Tạo Thành Công

  Đam Mê - Bí Quyết Tạo Thành Công

  39,000₫ 68,000₫
  -43%

  Đam Mê - Bí Quyết Tạo Thành Công - "Đam mê - Bí quyết tạo thành công" sẽ giúp bạn biết cách phát hiện và vận dụng tài năng, thế mạnh của bản thân để đạt được kết quả tối ...

Trang: