Từ Làng Sen Đến Bến Nhà Rồng

Giá bìa: 63,000₫

Giới thiệu

Từ Làng Sen Đến Bến Nhà Rồng

Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ra và lớn lên ở vùng đất Nghệ An, một vùng đất giàu truyền thống cách mạng, kiên trung, bất khuất. Nơi đây cũng xuất hiện nhiều phong trào đấu tranh yêu nước mạnh mẽ, là quê hương của nhiều sĩ phu yêu nước, trăn trở với con đường cứu nước, cứu dân. Sớm được tiếp thu những tư tưởng yêu nước tiến bộ, chịu ảnh hưởng của cha và các nhà yêu nước, Nguyễn Tất Thành - Hồ Chí Minh đã nhận thức được cảnh khổ cực, lầm than của người dân một nước nô lệ, chứng kiến sự thất bại của những phong trào yêu nước lúc bấy giờ, Người luôn trăn trở làm thế nào giải phóng dân tộc Việt Nam khỏi ách thống trị thực dân, phong kiến?

Ngày 5-6-1911, từ bến cảng Sài Gòn rời Tổ quốc, Nguyễn Tất Thành bắt đầu hành trình bôn ba khắp năm châu bốn biển, để “xem xét họ làm như thế nào” và ” trở về giúp đồng bào”.

SKU 2613625561023
Công ty phát hành NXB Chính Trị Quốc Gia
Nhà xuất bản NXB Chính Trị Quốc Gia
Kích thước 14.5 x 20.5 cm
Tác giả GS.TS. Trình Quang Phú
Số trang 310
Ngày xuất bản 07-2016

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên đánh giá